Φάρμακα πεπτικού συστήματος (γαστρικές εκκρίσεις, χώνεψη)

Τα σκευάσματα τα οποία εξετάζονται στην έρευνα «OTCs in Greece» και ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι τα ακόλουθα:

  • ALUDROX
  • MAALOX
  • PEPSAMAR
  • SIMECO
  • GAVISCON
  • MILK OF MAGNESIA
  • RIOPAN
  • TALCID
  • CARBOSYLANE
  • RENNIE ICE