Αναλγητικά GEL – Αλοιφές (Παυσίπονα Gel – Αλοιφές)

Τα σκευάσματα τα οποία εξετάζονται στην έρευνα «OTCs in Greece» και ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι τα ακόλουθα:

  • ROIPLON GEL
  • VOLTAREN GEL
  • FELDENE GEL
  • ALGESAL ΑΛΟΙΦΗ
  • MESULID GEL
  • ΛΕΟΝΤΟΣ ΑΛΟΙΦΗ
  • COUNTERPAIN ΑΛΟΙΦΗ
  • VURDON GEL
  • MINIFLAM GEL