Αναλγητικά – Αντιπυρετικά από του στόματος (Παυσίπονα – Αντιπυρετικά)

Τα σκευάσματα τα οποία εξετάζονται στην έρευνα «OTCs in Greece» και ανήκουν στην κατηγορία αυτή είναι τα ακόλουθα:

  • DEPON
  • PANADOL
  • ASPIRIN
  • NUROFEN
  • SALOSPIR
  • ALGOFREN
  • MESULIDE
  • NIFLAMOL
  • PONSTAN
  • VOLTAREN